Pensjoner frå statskassa

Prop. 96 S (2009-2010), Innst. 334 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2010 Innst. 334 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt at ni personer som har vært ansatt ved eller er etterlatt etter ansatt ved norsk utenriksstasjon, skal tilstås pensjon fra statskassen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2010