Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om pensjonar frå statskassa

Dette dokument

  • Innst. 334 S (2009–2010)
  • Kildedok: Prop. 96 S (2009–2010)
  • Dato: 08.06.2010
  • Utgiver: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 8

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 8. juni 2010

Heikki Holmås

Gjermund Hagesæter

leder

ordfører