Utviding og finansiering av Bergensprogrammet

Prop. 108 S (2009-2010), Innst. 302 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 03.06.2010 Innst. 302 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Etter forslag frå regjeringa har Stortinget, mot stemmene frå FrP, gitt bompengeselskap løyve til å kreve inn bompengar til delvis finansiering av Bergensprogrammet. Dette betyr ei utviding av Bergensprogrammet, og med vidareføring av bompengeordninga i 10 år frå 2015 til 2025. Midlane skal m.a. nyttast til å komme i gang med anleggsarbeida på andre etappe av Bybanen og Ringveg vest, vidare tiltak innafor programområda som miljø-, kollektiv- og trafikksikrigstiltak.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2010