Representantforslag om fullfinansiering av Trondheimspakken

Dokument 8:108 S (2009-2010), Innst. 278 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Ingebjørg Amanda Godskesen, Jan-Henrik Fredriksen, Per Sandberg, Siv Jensen Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 27.05.2010 Innst. 278 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å ikke bifalle forslag fra Fremskrittspartiet om at trinn 1 av Miljøpakke for transport i Trondheim baseres på full statlig finansiering uten bruk av bompenger og/eller rushtidsavgift, og at innkreving av bompenger opphører omgående.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2010