Representantforslag om etablering av et test- og demonstrasjonsprogram «Demo 2020», for havvindteknologi i Norge

Dokument 8:107 S (2009-2010), Innst. 335 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Ketil Solvik-Olsen, Line Henriette Holten, Siri A. Meling Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for energi- og miljøkomiteen til uttalelse
Forslag fra (FrP), (H), (KrF) og (V)
Innstilling avgitt 08.06.2010 Innst. 335 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et representantforslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre om at regjeringen skal bidra til et statlig støttet test- og demonstrasjonsprogram, "Demo 2020", for havvindteknologi i Norge, der også næringslivet deltar, fikk ikke tilslutning og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2010