Representantforslag om en gjennomgang og styrking av tilsynsordningen i barnevernet

Dokument 8:110 S (2009-2010), Innst. 361 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Linda C. Hofstad Helleland, Olemic Thommessen, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 10.06.2010 Innst. 361 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra Høyre om gjennomgang og styrking av tilsynsordningen i barnevernet.. Forslaget ble ikke vedtatt, men vedlagt protokollen. Forslaget ble støttet av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2010