Endring i legemiddelloven

Prop. 111 L (2009-2010), Innst. 295 L (2009-2010), Lovvedtak 68 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 01.06.2010 Innst. 295 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedtatt forslag fra regjeringen om endringer i legemiddelloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.06.2010