Representantforslag om tilbaketrekking av utslippstillatelsen til gasskraftverket på Mongstad

Dokument 8:127 S (2009-2010), Innst. 323 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Laila Dåvøy, Line Henriette Holten Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 03.06.2010 Innst. 323 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra Kristelig Folkeparti om tilbaketrekking av utslippstillatelsen til gasskraftverket på Mongstad. Forslaget fikk tilslutning kun fra Kristelig Folkepartis representanter - og ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2010