Representantforslag om å tillate økt fangst av kongekrabbe

Dokument 8:130 S (2009-2010), Innst. 333 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Oskar J. Grimstad, Per Roar Bredvold, Tord Lien, Torgeir Trældal Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 08.06.2010 Innst. 333 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra FrP om å tillate økt fangst av kongekrabbe. Stortingets flertall, bestående av representantene fra Ap, H, Sv og Sp, har vedtatt å legge forslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2010