Ein del saker på Samferdselsdepartementet sitt område

Prop. 127 S (2009-2010), Innst. 328 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2010 Innst. 328 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøfta orienteringar og fatta vedtak i ei rekke saker i samsvar med i forslag frå Regjeringa. Av sakene kan nemnast samtykke til å krevja inn bompengar til delvis bompengefinansiering av fv 45 i Gjesdal og Sirdal kommunar og forpliktingar knytt til gjennomføringa av investeringsprosjektet dobbeltspor Holm-Holmestrand-Nykirke.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2010