Representantforslag om rammevilkårene for ideelle aktører som driver helse-, omsorgs- og barneverntjenester

Dokument 8:136 S (2009-2010), Innst. 149 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Olav Syversen, Laila Dåvøy, Rigmor Andersen Eide, Øyvind Håbrekke Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for familie- og kulturkomiteen til uttalelse
Forslag fra (KrF)
Innstilling avgitt 09.12.2010 Innst. 149 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanter fra KrF om rammevilkårene for ideelle aktører som driver helse, - omsorgs og barneverntjenester. Stortingets flertall, medlemmene fra Ap, Sv og Sp, har vedtatt å legge forslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2010