Representantforslag om strategi og tiltak for å bekjempe organisert kriminalitet

Dokument 8:137 S (2009-2010), Innst. 50 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Arve Kambe, Anders B. Werp, Ingjerd Schou, Michael Tetzschner Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 09.11.2010 Innst. 50 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forslag fra representanter fra Høyre om strategi og tiltak for å bekjempe organisert kriminalitet. Forslagene fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 16.11.2010