Representantforslag om norsk budsjettstrategi for bistand til FN

Dokument 8:141 S (2009-2010), Innst. 84 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Arild Ellingsen, Morten Høglund Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 17.11.2010 Innst. 84 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter i Fremskrittspartiet om en norsk budsjettstrategi for bistand til FN. Seks ulike forslag ble fremmet med varierende støtte i komiteen. Ved voteringen vedtok Stortingets flertall, etter forslag fra regjeringspartiene at forslagene ikke skulle bifalles, men vedlegges protokollen

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 10.03.2011