CO2-håndtering

Prop. 125 S (2009-2010), kap. 1833 og 4833, Co2-håndtering

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen (kap. 1833/4833 CO2-håndtering sendes energi- og miljøkomiteen som utarbeider utkast til innstilling).
Finanskomiteen avgir deretter innstilling som en del av innstillingen om Prop. 125 S

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet