Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett for 2010, tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2010 og endringer i skatte- og avgiftsreglene mv.

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 11. juni 2010

Torgeir Micaelsen

leder og ordfører