Representantforslag om et tydeligere varslingsvern og opprettelse av en varslerenhet i Arbeidstilsynet

Dokument 8:172 LS (2009-2010), jf. Innst. 72 L (2010-2011))

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.