Utbygging og finansiering av fv 469 Hidra fastlandssamband

Prop. 158 S (2009-2010), Innst. 44 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 28.10.2010 Innst. 44 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget, har i samsvar med forslag fra regjeringen, vedtatt utbygging og finansieringsopplegg for Hidra fastlandsamband i Flekkefjord kommune. Kostnadsoverslaget for den undersjøiske tunnelen med tilknytningsveger er 345 mill. kroner. Prosjektet skal finansieres med bompenger, innsparte fylkeskommunale tilskott til ferje, ordinære fylkeskommunale midler og lokale tilskott. Anleggsarbeidet starter våren 2011 og med fullføring høsten 2013.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.10.2010

   Behandlet i Stortinget: 12.11.2010