Representantforslag om likebehandling av norske og utenlandske transportører på norske veier

Dokument 8:178 S (2009-2010), Innst. 110 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arve Kambe, Bjørn Lødemel, Gunnar Gundersen, Ingjerd Schou, Jan Tore Sanner, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 01.12.2010 Innst. 110 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med utgangspunkt i representantforslag fra Høyre drøftet forslag om likebehandling av norske og utenlandske transportører på norske veier. Stortinget fattet enstemmig vedtak om at forslaget vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2010