Redegjørelse av helse- og omsorgsministeren om hendelser i enkelte helseforetak og ved Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status