Endringar i einingsregisterlova og føretaksregsisterlova

Prop. 5 L (2010-2011), Innst. 94 L (2010-2011), Lovvedtak 37 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 25.11.2010 Innst. 94 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til et forslag fra regjeringen om endringer i enhetsregisterloven og foretaksregisterloven. Endringen innebærer en forenkling av reglene om hvem som skal signere elektroniske meldinger til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 17.12.2010