Representantforslag om å forbedre ordningene for privat pensjonssparing og boligsparing for ungdom

Dokument 8:8 S (2010-2011), Innst. 156 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Abid Q. Raja, Christian Tybring-Gjedde, Hans Olav Syversen, Jan Tore Sanner Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H), (FrP), (KrF) og (V) Innstilling avgitt 09.12.2010 Innst. 156 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2010