Representantforslag om å beskatte inntekt fra skogsforvaltning som kapitalinntekt

Dokument 8:20 S (2010-2011), Innst. 194 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tybring-Gjedde, Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 03.02.2011 Innst. 194 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å endre skatteloven slik at inntekter fra skogbruk og skogsforvaltning blir skattlagt som kapitalinntekt med en skattesats på 28 pst. Representantforslaget og ytterligere to forslag fremsatt i sakens anledning ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 22.02.2011