Representantforslag om å oppheve forbudet mot profesjonell boksing i Norge

Dokument 8:29 L (2010-2011), Innst. 251 L (2010-2011)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Ib Thomsen, Mette Hanekamhaug, Øyvind Korsberg, Solveig Horne Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 15.03.2011 Innst. 251 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag om å oppheve forbudet mot profesjonell boksing.Forslaget ble ikke bifalt, men fikk støtte fra et mindretall bestående av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.03.2011

   Behandlet første gang i Stortinget: 02.05.2011