Representantforslag om kraftsituasjonen i Trøndelag og Møre og Romsdal

Dokument 8:32 S (2010-2011), Innst. 222 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Røbekk Nørve, Henning Skumsvoll, Ketil Solvik-Olsen, Linda C. Hofstad Helleland, Lars Myraune, Oskar J. Grimstad, Per Sandberg, Siri A. Meling Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) og (H) Innstilling avgitt 17.02.2011 Innst. 222 S (2010-2011)

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet og Høyre om å regjeringen i løpet av vårsesjonen 2011 fremme en sak for Stortinget om kraftsituasjonen i Trøndelag og Møre og Romsdal – med konkrete tiltak for å sikre en sikker og effektiv energiforsyning med akseptable priser til husholdninger og industri i regionen i årene fremover. Forslaget fikk ikke tilslutning fra regjeringspartiene, og er vedlagt protokollen.

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

      Vedtak og henstillinger

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 17.02.2011

      Behandlet i Stortinget: 24.02.2011