Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Oskar J. Grimstad, Henning Skumsvoll, Per Sandberg, Siri A. Meling, Elisabeth Røbekk Nørve, Linda C. Hofstad Helleland og Lars Myraune om kraftsituasjonen i Trøndelag og Møre og Romsdal

Dette dokument

  • Dokument 8:32 S (2010–2011)
  • Dato: 12.11.2010
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
12. november 2010