Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011

Prop. 1 S Tillegg 3 (2010-2011), kap. 1427, Innst. 9 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 02.12.2010 Innst. 9 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 vedkommende Olje- og energidepartementet, ramme 12, og for Miljøverndepartementet, ramme 13, jf. Innst. 9 S (2010-2011).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2010