Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 (kapasitetsauke i lakse- og aureoppdrett

Prop. 1 S Tillegg 2 (2010-2011), Innst. 8 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2010 Innst. 8 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall, bestående av medlemmene fra Ap, Sv og Sp, har vedtatt fordeling av kr. 6 172 101 00 på kapitler og poster på rammeområde 9 Næring og kr 14 759 380 000 på rammeområde 11 Landbruk . Et annet flertall, medlemmene fra Ap, Sv, Sp og KrF ,har vedtatt fordeling av kr 596 070 000 på kapitler og poster på rammeområde 10 Fiskeri.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2010