Endringar i statsbudsjettet for 2010

Prop. 36 S (2010-2011), Innst. 113 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2010 Innst. 113 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringen, enstemmig vedtatt endringer på statsbudsjettet for 2010 under Samferdselsdepartementet. Videre har Stortinget bl.a. samtykket i innkreving av bompenger til delvis finansiering av fv. 661 Ny bru over Straumen, bygetrinn 1 og 2, i Skodje kommune.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2010