Endringar i statsbudsjettet for 2010

Prop. 27 S (2010-2011), unntatt kap. 1062 og 5575, Innst. 155 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2010 Innst. 155 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i kapitler og poster i statsbudsjettet for 2010 for Fiskeri- og kystdepartementet

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2010