Endringer i statsbudsjettet for 2010

Prop. 34 S (2010-2011), kap. 310, Innst. 103 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 30.11.2010 Innst. 103 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forhøyet overslagsbevilgningen i 2010 til tros- og livssynssamfunn ut fra endret beregningsgrunnlag, bl.a. flere medlemmer enn antatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2010