Endringer i statsbudsjettet for 2010

Prop. 34 S (2010-2011), unntatt kap. 310, Innst. 135 S (2010-2011)

Status

Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 07.12.2010 Innst. 135 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2010

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

  Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 07.12.2010

  Behandlet i Stortinget: 14.12.2010