Endringer i statsbudsjettet for 2010

Prop. 34 S (2010-2011), unntatt kap. 310, Innst. 135 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 07.12.2010 Innst. 135 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2010

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2010