Endringer i pensjonslovgivningen for stortingsrepresentanter m.fl.

Prop. 19 L (2010-2011), Innst. 147 L (2010-2011), Lovvedtak 32 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 09.12.2010 Innst. 147 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i pensjonslovgivningen for : - regjeringsadvokaten, leder i Arbeidsretten, - ledsakere i utenrikstjenesten, - ballettdansere, sangsolister og korsangere mv. ved Den Norske Opera & Ballett Bakgrunnen for lovendringene er tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden som trer i kraft 1. januar 2011.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 17.12.2010