Endringar i statsbudsjettet for 2010

Prop. 24 S (2010-2011), kap. 2426, 5326 og 5613, Innst. 131 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 03.12.2010 Innst. 131 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2010 som gjelder kap. 2426, 5326 og 5613 vedrørende SIVA SF.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2010