Endringar i statsbudsjettet for 2010

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2010 Innst. 152 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i div kap. og poster i statsbudsjettet for 2010 under Nærings-og handelsdepartementet, unntatt endringene i kap 5656 post 85 og kap 950 post 95 som ble vedtatt av Stortingets flertall unntatt medlemmene fra Høyre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2010