Forslag fra stortingsrepresentant Petter Bjørheim om endret eierstruktur i Statoil

Dokument nr. 8:24, innst. S. nr. 230 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Petter Bjørheim Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen ( ikke bifalt) Innstilling avgitt 10.06.1993 Innst. S. nr. 230 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1993