Representantforslag om å styrke sjøtransportens konkurranseevne i Norge

Dokument 8:53 S (2010-2011), Innst. 271 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Ingebjørg Amanda Godskesen, Jan-Henrik Fredriksen Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 29.03.2011 Innst. 271 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i representantforslag fra Fremskrittspartiet har Stortinget drøftet sjøtransportens rolle i Norge. Forslaget ble ved stemmene fra Stortingets flertall, Ap, SV og Sp, vedtatt vedlagt protokollen .Forslaget i dokumentet om at Stortinget ber regjeringen legge fram melding om å styrke sjøtransportene konkurranseevene innenfor nasjonal transport av personer og gods, fikk stemmene fra Stortingets mindretall. Av innstillingen fra transport- og kommunikasjonskomiteen går det imidlertid fram at en enstemmig komiteé merker seg at det i de senere årene har vær stor enighet i det politiske miljøet for å overføre større del av varetransporten fra veg til bane og sjø.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2011

   Behandlet i Stortinget: 14.04.2011