Endringer i revisorloven og enkelte andre lover

Prop. 51 L (2010-2011), Innst. 235 L (2010-2011), Lovvedtak 47 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 24.02.2011 Innst. 235 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt at aksjeselskaper med mindre enn fem millioner kroner i driftsinntekter, gjennomsnittlig ikke over ti årsverk og en balansesum som er mindre enn 20 millioner kroner kan beslutte at årsregnskap ikke skal revideres etter revisorloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.02.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.04.2011