Innstilling frå finanskomiteen om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 24. februar 2011

Ulf Leirstein

Gunvor Eldegard

fung. leiar

ordførar