Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om å endre lov og/eller forskrift slik at folketrygda dekker utgiftene til behandling av ekstraordinær tannslitasje som skyldes støv på arbeidsplassen, på samme måte som trygda dekker utgifter til behandling av annen yrkesskade eller yrkessykdom

Dokument nr. 8:30 (1996-97), Innst. S. nr. 151 og innst. nr. 190 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erling Folkvord Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (RV) Innstilling avgitt 20.03.1997 Innst. S. nr. 151 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Sendt tilbake til komiteen for fornyet behandling

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.1997

   Behandlet i Stortinget: 15.04.1997