Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om å endre lov og/eller forskrift slik at folketrygda dekker utgiftene til behandling av ekstraordinær tannslitasje som skyldes støv på arbeidsplassen, på samme måte som trygda dekker utgifter til behandling av annen yrkesskade eller yrkessykdom

Dokument nr. 8:30 (1996-97), Innst. S. nr. 190 og innst. S. nr. 151 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erling Folkvord Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (RV) Innstilling avgitt 14.05.1997 Innst. S. nr. 190 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 22.05.1997