Representantforslag om å avklare situasjonen og styrke rettighetene for innvandrere i Norge uten lovlig opphold

Dokument 8:69 S (2010-2011), Innst. 283 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 29.03.2011 Innst. 283 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Venstre om å avklare situasjonen og styrke rettighetene for innvandrere i Norge uten lovlig opphold. Forslaget fikk ikke tilslutning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2011

   Behandlet i Stortinget: 05.04.2011