Jordbruksoppgjøret 2011

Prop. 126 S (2010-2011), Innst. 444 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 14.06.2011 Innst. 444 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall, bestående av representanter fra Ap, SV, Sp og KrF, har gitt sin tilslutning til et forslag fra regjeringen om jordbruksoppgjøret 2011-endringer i statsbudsjettet for 2011.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2011