Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Meld. St. 10 (2010-2011), Innst. 433 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 10.06.2011 Innst. 433 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Regjeringens melding om oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Regjeringen vil starte en prosess med sikte på å revidere hele planen i 2020 for perioden frem mot 2040. I meldingen er det vurdert rammer for petroleumsvirksomheten i Barentshavet og Lofoten, og det er lagt vekt på at disse områdene er verdifulle miljømessig, fiskerimessig og potensielt også petroleumsmessig. Regjeringen vil opprettholde leteaktiviteten etter olje og gass, og la oljeindustrien få tilgang til interessante letearealer innen miljømessig forsvarlige rammer. Man legger opp til kunnskapsinnhenting, særlig i store deler av den nordøstlige delen av Norskehavet, konsekvensutredning i Barentshavet syd og tilrettelegging for petroleumsvirksomhet i åpnede områder.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2011