Lov om elsertifikater

Prop. 101 L (2010-2011), Innst. 379 L (2010-2011), Lovvedtak 61 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 31.05.2011 Innst. 379 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt Regjeringens forslag til lov om elsertifikater. Loven er innrettet mot etablering av et felles marked for elsertifikater med Sverige, og skal kobles sammen med det svenske elsertifikatmarkedet fra 1. januar 2012. - Landene skal finansiere 26,4 TWh ny kraftproduksjon i 2020 gjennom elsertifikatmarkedet, og Norge forplikter seg til å finansiere 13,2 TWh elsertifikater i 2020. Dette vil Norge kunne rapportere til EU som et element i regnestykket som redegjør for fornybarandelen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.06.2011