Evaluering av skattereformen 2006

Meld. St. 11 (2010-2011), Innst. 365 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 26.05.2011 Innst. 365 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet regjeringens melding om evaluering av skattereformen 2006. I evalueringen og innstillingen fra finanskomiteen er i særlig grad aksjonærmodellen, deltakermodellen, foretaksmodellen, fritaksmetoden og formuesskatten behandlet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 31.05.2011