Endringer i legemiddelloven

Prop. 107 L (2010-2011), Innst. 366 L (2010-2011), Lovvedtak 65 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 26.05.2011 Innst. 366 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt enkelte endringer i leegemiddelloven. Utgangspunktet for lovendringene er pågående revisjon av forskrift om narkotika mv. som følge av endringer framkalt av EØS-avtalens ikrafttredelse og justeringer som følge av endrede prosedyrer ved fortolling.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget: 17.06.2011