Representantforslag om tilrettelegging for energiproduserende bygg i Norge

Dokument 8:82 S (2010-2011), Innst. 296 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 05.04.2011 Innst. 296 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag fra Venstre om tilrettelegging for energiproduserende bygg i Norge. Forslagene fikk støtte fra medlemmene i Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti. Forslagene er vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.2011

   Behandlet i Stortinget: 12.04.2011