Melding fra EOS-utvalget om overvåking av norske borgere i Norge foretatt av gruppen Surveillance Detection Unit (SDU)

Dokument 7:1 (2010-2011), Innst. 280 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 29.03.2011 Innst. 280 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om særskilt melding fra EOS-utvalget. Meldingen omhandlet overvåking av norske borgere foretatt av gruppen Surveillance Detection Unit på vegne av den amerikanske ambassaden. EOS-utvalget har undersøkt Politiets sikkerhetstjenestes (PST) rolle i saken. Utvalget kritiserer at PST i tråd med instruks for sitt arbeid, ikke har orientert Justisdepartementet om sin kjennskap til sikkerhetsarbeidet ved den amerikanske ambassaden. Videre er utvalget kritisk til at PST ikke har orientert EOS-utvalget om dette arbeidet. En enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité støtter denne kritikken.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2011

   Behandlet i Stortinget: 12.04.2011