Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om overvåking av norske borgere i Norge foretatt av gruppen Surveillance Detection Unit (SDU)

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 29. mars 2011

Anders Anundsen

leder og ordfører