Representantforslag om årlig, offentlig korrupsjonsrapport fra landets største bistandsorganisasjoner

Dokument 8:101 S (2010-2011), Innst. 316 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Gundersen, Ine M. Eriksen Søreide, Ivar Kristiansen, Peter Skovholt Gitmark Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 04.05.2011 Innst. 316 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Mot stemmene til Fremskrittspartiet og Høyre, avviste Stortingets flertall et representantforslag fra Høyre om årlig offentlig korrupsjonsrapport fra landets største bistandsorganisasjoner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 24.05.2011